FANDOM


Chiến thuật áp dụng trong đấu team 33, 44 map nhỏ. Tận dụng sự cơ động của scout để quấy phá và ép đối phương bo nhỏ tạo điều kiện cho đồng đội trong cánh lên 3 sớm hoặc phát triển quẩy đá trâu quét nhà đối phương

Các điểm lưu ý

  • Ngựa dò trước khi nâng cấp rất yếu nên chỉ khi nâng cấp đầy đủ công giáp mới tấn công đối phương
  • Mục đích chính của chiến thuật scout là dò nhà đối phương và quấy phá, không nên quá ham chọc dân hay thiêu scout vào quẩy,
  • Chiến thuật này yêu cầu lên sớm nên thường chỉ chơi với 15-17 nông dân.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên