FANDOM


Chùy Lông là team được hình thành từ sự kết hợp các cá nhân xuất sắc nhất khu vực Bách Khoa - Kinh tế - Xây dựng, để làm đối trọng với Song Long

Lịch sử hình thành

Các thành viên

  • Linda (đội trưởng)
  • SSBK
  • Fioruna
  • Sơn BG
  • Cường BG

Quá trình phát triển


Thành tích 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên