FANDOM


Trải qua 20 năm, đã có tầng tầng lớp lớp người chơi Đế chế. ngọn lửa đam mê tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, hình thành cốt cách trò chơi, kết nối cộng đồng.

Thời kỳ đầu

Longthieugia độc bá giang hồ

Sự xuất hiện của Magician, đế chế đi tới thoái trào

Đời ba không thành, tứ hùng hình thành

Chim sẻ đi nắng và thế hệ 9x

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên