FANDOM


Trong bản đầu tiên: Age of Empire có 12 đế chế (nền văn minh) từng tồn tại trong lịch sử. Sau đó bản mở rộng Rise of Rome bổ sung thêm 4 đế chế nữa. Như vậy tổng cộng có 16 dân tộc trong Đế chế.

Mỗi dân tộc có lịch sử hình thành, quân sự mạnh, yếu khác nhau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên