FANDOM[e][h]Bé Yêu Cup 2017
2017 Be Yeu Cup
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
SE Playoffs
Prize pool:
34,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2017-04-22
Những người chiến thắng
Gold Vec std
Silver Skyredlogo std
Bronze Gtv1 std
Teams
Số lượng team:
15

Giải AOE Bé Yêu Cup 2017 - Nội dung 4vs4 Random

  • Thời gian: 9h-19h ngày 22/4/2017
  • Địa điểm: Pegasus Club, số 20, ngõ 165 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫20,000,000 Vec std Hà Nội 1
Silver 2nd ₫10,000,000 Skyredlogo std Skyred
Bronze 3rd ₫4,000,000 Gtv1 std GameTV
Copper 4th - Bibi std BiBi Club 1

2017 Ha Noi BeYeuCup

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Đội hình

Hà Nội 1
VEC logo
 Quýt  
 HMN  
 Vanelove  
 Xi Măng  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo
 Yugi  
 Hoàng CN  
 hehe  
 meomeo  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo
 Chipboy  
 CSDN  
 No1  
 Không Được Khóc  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club 1
Bibi logo
 BiBi  
 Gunny  
   
 Tiểu Màn Thầu  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 2
VEC logo
 Tutj  
 Linda  
 Tễu  
 King Kong  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình 1
Thaibinh logo
 Hồng Anh  
 Truy Mệnh  
 Vô Thường  
 9x Công  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club 2
Bibi logo
 Beo  
 U97  
 Dương Còi  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360 1
Aoe360 logo
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360 2
Aoe360 logo
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
 [[]]  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng bảng

  • 5 đội đầu bảng vào thẳng vào tứ kết. 5 đội nhì bảng + 1 đội bốc thăm may mắn = 6 đội đánh playofff chạm 2. Chọn 3 đội vào vòng Tứ Kết. Tứ Kết bốc thăm random
  • Team Anh em Thái Nguyên, Team VFU, Clan Hennessy, AoE 360_3, AoE Miss bị loại do đến muộn
Bảng A lrthread
1. ThaiBinhlogo std Thái Bình 1 3-0
2. Aoelogo std A34 2-1
3. Aoelogo std Xuân Mai Plus 1-2
4. Aoelogo std Bão 0-3
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
Xuân Mai Plus Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Bão
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std A34
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Xuân Mai Plus
Thái Bình 1 ThaiBinhlogo std 3 0 Aoelogo std Bão
Xuân Mai Plus Aoelogo std 2 3 Aoelogo std A34
Bảng B lrthread
1. Bibi std BiBi Club 1 2-0
2. Vec std Hà Nội 2 1-1
3. ThaiBinhlogo std Thái Bình 2 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
Thái Bình 2 ThaiBinhlogo std 0 3 Vec std Hà Nội 2
BiBi Club 1 Bibi std 3 0 ThaiBinhlogo std Thái Bình 2
BiBi Club 1 Bibi std 3 0 Vec std Hà Nội 2


Bảng C lrthread
1. Vec std Hà Nội 1 1-0
2. Aoe360 std AOE360 1 0-1
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
AOE360 1 Aoe360 std 1 3 Vec std Hà Nội 1
Bảng D lrthread
1. Skyredlogo std Skyred 2-0
2. Aoe360 std AOE360 2 1-1
3. Thanhhoa std Thanh Hóa 1 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
AOE 360 2 Aoe360 std 0 3 Skyredlogo std Skyred
Skyred Skyredlogo std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
AOE360 2 Aoe360 std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
Bảng E lrthread
1. Gtv1 std GameTV 2-0
2. Bibi std BiBi Club 2 1-1
3. Thanhhoa std Thanh Hóa 2 0-2
Kết quả
22/4/2017 - 09:00 SGT
GameTV Gtv1 std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
GameTV Gtv1 std 3 0 Bibi std BiBi Club 2
BiBi Club 2 Bibi std 3 0 Thanhhoa std Thanh Hóa 2
  • Playoffs vào tứ kết
Playoffs
22/4/2017 - 13:00 SGT
AOE360 2 Aoe360 std w 0 Aoelogo std Bão
AOE360 1 Aoe360 std 2 0 Aoelogo std A34
BiBi Club 2 Bibi std 0 2 Vec std Hà Nội 2

Playoffs

Tứ kết
Vec std Hà Nội 1
3
ThaiBinhlogo std Thái Bình 1
2
Bibi std BiBi Club 1
3
Vec std Hà Nội 2
1
Skyredlogo std Skyred
3
Aoe360 std AOE360 1
0
Gtv1 std GameTV
3
Aoe360 std AOE360 2
0
Bán kết
Vec std Hà Nội 1
3
Bibi std BiBi Club 1
1
Skyredlogo std Skyred
3
Gtv1 std GameTV
2
Chung kết
Vec std Hà Nội 1
4
Skyredlogo std Skyred
1
Tranh 3/4
Bibi std BiBi Club 1
2
Gtv1 std GameTV
3

Stream

Link

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên