FANDOM  • Có tổng cộng 20 đội đăng ký, chọn 5 đội hạt giống chia thành 5 bảng/ mỗi bảng 4 đội.
  • Vòng bảng đánh chạm 3, chọn ra 5 đội đầu bảng vào tứ kết.
  • Chọn tiếp 5 đội Nhì bảng + 1 đội may mắn do BTC bốc thăm, tạo thành 3 cặp đấu play-off, đánh chạm 2 chọn ra 3 đội bước vào tứ kết.
  • Cặp Skyredlogo std.png hehe+Yugi (Bảng D) bị loại do tới muộn, tương tự là TTA (Bảng A), Dương Huy City (Bảng B), Hà Nội 4 (Bảng C), BiBi Club 3 (Bảng D), Hà Nội 2, KD Team (Bảng E).

Vòng bảng

  • Bảng A: Thái Bình 1, TTA, BiBi Club 2, Thái Nguyên

BiBi Club 2 - Thái Nguyên: 3 - 2
Thái Bình 1 - Thái Nguyên: 3 - 2
Thái Bình 1 - BiBi Club 2: 3 - 0
Nhất: Thái Bình 1 (Hồng Anh - Truy Mệnh)
Nhì: Thái Nguyên

  • Bảng B: GameTV 1, GameTV2, Dương Hùng City, Hà Nội 4

GameTV 1 - GameTV 2: 3 - 0
Nhất B: GameTV 1 (Chim Sẻ Đi Nắng và ChipBoy)
Nhì B: GameTV 2 (No1 và G_Ver)

  • Bảng C: BiBi Club 1, Thái Bình 3, Hà Nội 3, Đại Học Thủ Đô Hà Nội

Hà Nội 3 - Đại học thủ đô Hà Nội: 3 - 0
BiBi Club 1 - Hà Nội 3: 3 - 1
BiBi Club 1 - Thái Bình 3: 3 - 0
Nhất C: BiBi Club 1
Nhì C: Hà Nội 3

  • Bảng D: Skyred 1, Thái Bình 2, Nông Nghiệp, BiBi Club 3

Thái Bình 2 - Nông Nghiệp: 3 - 0
Nhất D: Thái Bình 2 (Vô Thường, 9xCông)
Nhì D: Nông Nghiệp

  • Bảng E: Hà Nội 1, Hà Nội 2, KD Team, AOE 360, Skyred 2

Hà Nội 1 vs AOE 360: 3 - 0
Hà Nội 1 vs Skyred 2: 3 - 1
Skyred 2 vs AOE 360: 3 - 2
Nhất E: Hà Nội 1
Nhì E: Skyred 2

Playoffs

GameTV 2 2-0 Skyred 2
Hà Nội 3 2-0 Nông Nghiệp
Thái Nguyên 2-0 Đại học Thủ đô

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên