FANDOM


Kết quả vòng bảng 5/4/2014


Bảng A: Nhất: Bé Yêu Nhì: Quảng Uyên CB

Bảng B: Nhất: Gametv 2 Nhì: AOE Online

Bảng C: Nhất: Gametv1 Nhì: Nguyễn Văn Trỗi

Bảng D: Nhất: Hà Nội 1 Nhì: Hoài Đức B Bảng E: Nhất: Thái Bình 1 Nhì: Capital 1

Bảng F: Nhất: Skyred Nhì: Thái Bình 3

Bảng G: Nhất: Capital 2 Nhì: Trường Sa. Bảng H: Nhất: Thái Bình 2 Plus Nhì: AOE Việt

Các trận đấu vòng loại trức tiếp sẽ bắt đầu hôm nay 6/4/2014

Các đội sẽ đánh loại trực tiếp và chọn 4 đội mạnh nhất vào vòng quần chiến.

Trận 1: Bé Yêu – AOE online : 4- 0
Trận 2: GameTV1 – Hoài Đức B : 4- 0
Trận 3: Thái Bình 1 – Thái Bình 3 : 4 - 1
Trận 4: Capital 2 – AOE Việt : 2 - 4
Trận 5: GameTV2 – Quảng Uyên CB : 4 - 1
Trận 6: Hà Nội 1 – Nguyễn Văn Trỗi (Hà Nội 1 bỏ giải)
Trận 7: Skyred – Capital 1 : 4 - 1
Trận 8: Thái Bình 2 – Trường Sa : 0 - 4 

Vòng 1/8 :
Trận 1: Bé Yêu - GameTV 1 : 1 - 4
Trận 2: Thái Bình 1 - AOE Việt : 4 - 0
Trận 3: Nguyễn Văn Trỗi - GameTV 2 : 3 - 4
Trận 4: Trường Sa - Skyred : 4 - 3 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên