FANDOM


Bảng A
Hà Nội Old, FCMU, Bắc Ninh I, Bưu Chính Viễn Thông, Nghệ An I.

Hà Nội Old 0 - 2 Nghệ An-1

Hà Nội Old 2 - 0 FCMU

Hà Nội Old 2 - 0 Bắc Ninh-1

Hà Nội Old 2- 1 Bưu Chính

Nghệ An-1 2 - 0 FCMU

Nghệ An-1 2 - 0 Bắc Ninh-1

Nghệ An-1 2 - 0 Bưu Chính

FCMU 2 - 1 Bắc Ninh-1

FCMU 0 - 2 Bưu Chính

Bắc Ninh-1 0 - 2 Bưu Chính

  • Nhất bảng A : Nghệ An 1
  • Nhì bảng A: Hà Nội Old
Bảng B
Piano, Gà Tre, Sơn Tây, Thái Bình II.

Piano 2 - 0 Gà Tre Piano 1- 2 Sơn Tây Piano 1 - 2 Thái Bình-2

Gà Tre 0 - 2 Sơn Tây Gà Tre 1 - 2 Thái Bình-2

Sơn Tây 2 - 0 Thái Bình-2

  • Nhất bảng B: Sơn Tây
  • Nhì bảng B: Thái Bình 2
Bảng C
GameTV Old Men, Hà Nam, 9x Nông Nghiệp, Tài Chính-Mỏ.

GameTV 1 - Hà Nam : 2 - 0

9x Nông Nghiệp - TC_mỏ: 2 - 0

Hà Nam - 9x Nông Nghiệp : 1 - 2

GameTV 1 - TC_Mỏ : 2 - 0

Hà Nam - TC_Mỏ: 0 - 2

GameTV 1 - 9x Nông Nghiệp : 1 - 2

  • Nhất C: 9x Nông Nghiệp
  • Nhì C: GameTV 1
Bảng D
GameTV 9x, Hải Phòng I, TPEC 2, Lẩu Nấm.vn, Thạc Quả

Thạc Quả - Launam.vn: 0 - 2

Thạc Quả - TPEC 2: 0 - 2

Launam.vn - GameTV 2: 0 - 2

Thạc Quả - GameTV 2: 0 - 2

Launam.vn - TPEC 2: 1 - 2

GameTV 2 - TPEC 2: 2 - 0

  • Nhất D: GameTV 2
  • Nhì D : TPEC
Bảng E
TPEC1, TB1, Vĩnh Phúc, Mễ Trì, DXM
Bảng F
Tử Thần, 9x Thái Thụy, clan F4, GSG
Bảng G
HN2, GameTv3, Trần Nguyên Hãn, Đồng Kỵ
Bảng H
Lĩnh Nam, Bắc Giang, Newmen, KMA, GTV4

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên