FANDOM


[e][h]X5 std.png Ami
Player Unknown.png
Thông tin game thủ
Tên:
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh:
1991
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Sở trường:
Random
Links
Facebook


Ami : Tên Nguyễn Văn Cường SN 91

Quê Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

Có thể coi là Đội trưởng team X5 Club, có khả năng soi time và đọc time chuẩn và rất nhanh, cung chém đều khá.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên