FANDOM
[e][h]AOE Việt Trung 2015
2015 AOE Viet Trung.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Vòng loại
SE playoffs
Prize pool:
70,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2015-11-12
Ngày kết thúc:
2015-11-15
Những người chiến thắng
Gold.png Gtv1 std.png
Silver.png Skyredlogo std.png
Bronze.png Vec std.png
Copper.png ThaiBinhlogo std.png
Teams
Số lượng team:
8

AOE Việt Trung 2015 - Nội dung 4vs4 Random

  • Thời gian vòng chung kết: 12-15/11/2015
  • Địa điểm thi đấu: vòng loại: Epic Gaming Center; Vòng chung kết: Hội trường lớn Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫40,000,000 Gtv1 std.png GameTV
Silver.png 2nd ₫20,000,000 Skyredlogo std.png Skyred
Bronze.png 3rd ₫10,000,000 Vec std.png Hà Nội
Copper.png 4th - ThaiBinhlogo std.png Thái Bình

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Tham dự

Team Trung Quốc

Team được mời (Trung Quốc)
China std.png Trung Quốc 1 China std.png Trung Quốc 2

Team Việt Nam

Team đặc cách (Tứ hùng)
Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Vec std.png Hà Nội
Team vượt qua vòng loại
X5 std.png X5 Club Aoelogo std.png Bách Chiến

Đội hình

GameTV
Gametv logo.png
 CSDN  
 ChipBoy  
 Truy Mệnh  
 No1  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo.png
 Yugi  
 meomeo  
 BiBi  
 hehe  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội
VEC logo.jpg
 HMN  
 Vane Love  
 Tutj  
 Quýt  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình
Thaibinh logo.jpg
 TBL  
 Hồng Anh  
 Gunny  
 Vô Thường  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 1
Flag China.png
 Shenlong  
 TTN  
 Minh Nhật  
 Tiểu Tiểu Hiệp  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Trung Quốc 2
Flag China.png
 Đổ Thánh  
 Chiến Tướng  
 Ngạnh Hán  
 Tiểu Mã  
[Ẩn/Hiện đội hình]
X5 Club
X5 logo.png
 Ami  
 U96 Club  
 U97 Club  
 Ngô Văn Sơn  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Bách Chiến
Team Unknown.png
 Em Bé  
 Ngứa Cựa  
 Tài Còi  
 Bình Tồ  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Vòng loại

Thể thức: SE Playoffs

Chi tiết: Vòng loại 4vs4 Random AOE Việt Trung 2015

Vòng chung kết

Thể thức: Chia 2 bảng đấu (1 team Trung Quốc và 3 team Việt Nam) thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 team nhất nhì mỗi bảng vào bán kết

Vòng bảng

Bảng A
1. Vec std.png Hà Nội 3-0-0 9-19p
2. Gtv1 std.png GameTV 2-0-1 6-46p
3. X5 std.png X5 Club 1-0-2 4-63p
4. China std.png Trung Quốc 2 0-0-3 1-90p
Kết quả
12/11/2015 - 14:30 SGT
Trung Quốc 2 China std.png 1 3 Gtv1 std.png GameTV
Hà Nội Vec std.png 3 1 X5 std.png X5 Club
Trung Quốc 2 China std.png 0 3 Vec std.png Hà Nội
GameTV Gtv1 std.png 3 0 X5 std.png X5 Club
Trung Quốc 2 China std.png 0 3 X5 std.png X5 Club
GameTV Gtv1 std.png 0 3 Vec std.png Hà Nội
Bảng B
1. ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 3-0-0 9-59p
2. Skyredlogo std.png Skyred 2-0-1 8-36p
3. Aoelogo std.png Bách Chiến 1-0-2 4-83p
4. China std.png Trung Quốc 1 0-0-3 4-90p
Kết quả
12/11/2015 - 14:30 SGT
Trung Quốc 1 China std.png 2 3 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
Skyred Skyredlogo std.png 3 0 Aoelogo std.png Bách Chiến
Trung Quốc 1 China std.png 0 3 Skyredlogo std.png Skyred
Bách Chiến Aoelogo std.png 1 3 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
Trung Quốc 1 China std.png 2 3 Aoelogo std.png Bách Chiến
Thái Bình ThaiBinhlogo std.png 3 2 Skyredlogo std.png Skyred

Playoffs

Bán kết (BO7)
Vec std.png Hà Nội
2
Skyredlogo std.png Skyred
4
ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
3
Gtv1 std.png GameTV
4
Chung kết (BO5)
Skyredlogo std.png Skyred
2
Gtv1 std.png GameTV
3
Tranh 3/4 (BO5)
Vec std.png Hà Nội
3
ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
2

Tường thuật

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên