FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
Vòng loại
SE playoffs
Prize pool:
720,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-05-07
Ngày kết thúc:
2016-05-13
Players
Số lượng game thủ:
48

Dự kiến của Ban tổ chức

 • Tối ngày 7 tháng 5 khai mạc giải đấu ,liên hoan khai mạc.
 • Ngày 8/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h thi đấu đến đêm nội dung Solo ShangSolo Assyrian.
 • Ngày 9/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều 13h thi đấu đến đêm nội dung 22 ShangSolo Random.
 • Ngày 10/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h thi đấu đến đêm nội dung 33 Shang22 Random.
 • Ngày 11/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều từ 13h đến thi đấu đến đêm nội dung 33 Deathmatch và thi đấu nhất nhì ba tất cả các hạng mục thi đấu.
 • Ngày 12/5: buổi sáng các game thủ nghỉ ngơi, buổi chiều tham gia lễ bế mạc, trao giải thưởng.
 • Ngày 13/5: Tiễn các đoàn về nước

Lịch thi đấu và kết quả chi tiết

Ngày 6/5/2016

 • Đoàn Việt Nam sang tới Trung Quốc

Ngày 7/5/2016

 • Sáng: đoàn Việt Nam thăm quan Hàng Châu
 • Tối: Khai mạc giải đấu
 • Bốc thăm chia cặp vòng 1 của 3 nội dung Solo: Solo Shang, Solo AssyrianSolo Random
 • Showmatch
Thể Thức Việt Nam Vn std.png VS China std.png Trung Quốc Video
3vs3 Shang Chimsedinang, Hồng Anh, Hoàng Mai Nhi 0-3 Shenlong, Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh [1]

Ngày 8/5/2016

Vòng 2
08/05/2016 - 14:30 SGT
Yugi Vn std.png 0 3 China std.png TTN
Hồng Anh Vn std.png 3 2 China std.png Thủ Cảm
hehe Vn std.png 0 3 China std.png Tiểu Vũ
CSDN Vn std.png 3 2 China std.png Nhãn Tử
HMN Vn std.png 1 3 China std.png Minh Nhật
Đại Trù China std.png 3 1 China std.png Băng Nhi
Shenlong China std.png 3 0 China std.png Bất Liễu Tình
Tiểu Mã China std.png 3 0 China std.png Ngốc Ngốc
Võ Lực China std.png 1 3 China std.png Sơ Luyến
Mỹ Tịch China std.png 0 3 China std.png Ngạnh Hán
Lôi Lão Hổ China std.png 1 3 China std.png Đổ Thánh
BNTT China std.png 0 3 China std.png Hỏa Hải


Vòng 3
08/05/2016 - 16:00 SGT
CSDN Vn std.png 3 0 China std.png Đại Trù
Hồng Anh Vn std.png 3 2 China std.png Minh Nhật
Sơ Luyến China std.png 3 2 China std.png Đổ Thánh
Tiểu Mã China std.png 2 3 China std.png Ngạnh Hán
Hỏa Hải China std.png 0 3 China std.png Shenlong
Tiểu Vũ China std.png 0 3 China std.png TTN


Vòng 4
08/05/2016 - 19:30 SGT
Hồng Anh Vn std.png 1 3 China std.png Shenlong
CSDN Vn std.png 1 3 China std.png TTN
Sơ Luyến China std.png 2 3 China std.png Ngạnh Hán
 • Vòng Quần chiến
Vòng chung kết thứ hạng 1-2-3 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Shenlong China std.png 2 4 China std.png TTN
TTN China std.png 4 1 China std.png Ngạnh Hán
Shenlong China std.png 0 0 China std.png Ngạnh Hán


Thứ hạng 4-5-6 (BO7)
08/05/2016 - 21:00 SGT
Hồng Anh Vn std.png 1 3 Vn std.png CSDN
Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Sơ Luyến
CSDN Vn std.png 3 0 China std.png Sơ Luyến
Thứ hạng 7,8 (BO5)
08/05/2016 - 19:30 SGT
Minh Nhật China std.png 2 3 China std.png Đại Trù
Hỏa Hải China std.png 3 2 China std.png Tiểu Vũ
Tiểu Mã China std.png 3 0 China std.png Đổ Thánh
Tiểu Mã China std.png 2 3 China std.png Đại Trù
Đại Trù China std.png 2 3 China std.png Hỏa Hải
TBD China std.png 0 0 China std.png Hỏa Hải

Ngày 9/5/2016

 • 13h00-17h00: Thi đấu nội dung Solo Assyrian, từ 21h00-24h00 Quần chiến
Vòng 2
09/05/2016 - 13:30 SGT
CSDN Vn std.png 3 0 China std.png Đổ Thánh
Vanelove Vn std.png 3 0 China std.png Võ Lực
hehe Vn std.png 1 3 China std.png Mỹ Tịch
Tutj Vn std.png 0 3 China std.png Chiến Tướng
Yugi Vn std.png 3 0 China std.png Tiểu Toan Thái
BiBi China std.png 2 3 China std.png Hỏa Hải
Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Nhãn Tử
Tịnh Tử Trư China std.png 3 2 China std.png Sơ Luyến
Tiểu Vũ China std.png 0 3 China std.png Shenlong
Tiểu Tiểu Hiệp China std.png 3 1 China std.png Tiểu Mã
Tiểu Hòa Ca Vn std.png 3 0 China std.png Minh Nhật
Tiểu Thủy Ngư China std.png 1 3 China std.png Lôi Lão Hổ


Vòng 3
09/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN Vn std.png 3 0 China std.png Tịnh Tử Trư
Yugi Vn std.png 2 3 China std.png Hỏa Hải
Vanelove Vn std.png 2 3 China std.png Lôi Lão Hổ
Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Shenlong
Chiến Tướng China std.png 2 3 China std.png Mỹ Tịch
Tiểu Tiểu Hiệp China std.png 1 3 China std.png Tiểu Hoa Ca


Vòng 4
09/05/2016 - 17:00 SGT
Hồng Anh Vn std.png 3 0 China std.png Tiểu Hoa ca
CSDN Vn std.png 3 0 China std.png Hỏa Hải
Mỹ Tịch China std.png 2 3 China std.png Lôi Lão Hổ
Quần chiến
Vòng chung kết, thứ hạng 1-2-3 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN Vn std.png 3 1 Vn std.png Hồng Anh
Hồng Anh Vn std.png 3 0 China std.png Lôi Lão Hổ
Lôi Lão Hổ China std.png 2 3 Vn std.png CSDN


Thứ hạng 4-5-6 (BO5)
09/05/2016 - 21:00 SGT
Mỹ Tịch China std.png 1 3 China std.png Tiểu Hoa Ca
Mỹ Tịch China std.png 3 1 China std.png Hỏa Hải
Tiểu Hoa Ca China std.png 1 3 China std.png Hỏa Hải
Thứ hạng 7-8 (BO5)
09/05/2016 - 19:00 SGT
Vanelove China std.png 0 3 China std.png Shenlong
Yugi Vn std.png 3 1 China std.png Tịnh Tử Trư
Chiến Tướng China std.png 3 0 China std.png Tiểu Tiểu Hiệp
Yugi Vn std.png 0 3 China std.png Shenlong
Chiến Tướng China std.png 2 3 Vn std.png Yugi
Chiến Tướng China std.png 0 3 China std.png Shenlong
 • 18h00-21h00: Thi đấu vòng 1, vòng 2 nội dung Solo Random

Ngày 10/5/2016

Quần Chiến

Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
10/05/2016 - 16:00 SGT
Hồng Anh+Gunny Vn std.png 3 0 Vn std.png TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std.png 1 3 Vn std.png TBL+Vô Thường
CSDN+No1 Vn std.png 2 3 Vn std.png Hồng Anh+Gunny
Thứ hạng 4-5-6
10/05/2016 - 16:00 SGT
BiBi+hehe Vn std.png 2 3 Vn std.png HMN+Tutj
BiBi+hehe Vn std.png 3 1 Vn std.png Chipboy+Truy Mệnh
HMN+Tutj Vn std.png 1 3 Vn std.png Chipboy+Truy Mệnh
 • 19h00-24h00: Thi đấu vòng 1,2,3 nội dung 2vs2 Shang

Ngày 11/5/2016

 • 12h00-19h00: Thi đấu đến hết vòng bán kết nội dung 3vs3 Deathmatch
Vòng 1
11/05/2016 - 12:00 SGT
Quýt+Chipboy+HMN Vn std.png 3 0 China std.png Hắc Mã+Cơ Trí+Tịnh Sơn
Truy Mệnh+TBL+Gunny Vn std.png 0 3 China std.png BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
Yugi+Hồng Anh+Vô Thường Vn std.png 0 3 China std.png TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
CSDN+BiBi+No1 Vn std.png 3 0 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
meomeo+hehe+Vanelove Vn std.png 3 2 China std.png ACE+BNTT+Khải Khải
Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm China std.png 2 3 China std.png Ngốc Ngốc+Hồng Ma+Khả Nhạc
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong China std.png 3 0 China std.png Lão Hổ+Bân Bân+Tiểu Mã
Tiểu Tiểu Hiệp+Võ Lực+Đại Trù China std.png 0 3 China std.png Shenlong+Tiểu Vũ+Ngư Ca


Tứ kết
11/05/2016 - 14:00 SGT
Quýt+Chipboy+HMN Vn std.png 0 3 China std.png TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
CSDN+BiBi+No1 Vn std.png 3 2 China std.png Ngốc Ngốc+Hồng Ma+Khả Nhạc
meomeo+hehe+Vanelove Vn std.png 1 3 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong
BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử China std.png 3 1 China std.png Shenlong+Tiểu Vũ+Ngư Ca


Bán kết
11/05/2016 - 16:00 SGT
CSDN+BiBi+No1 Vn std.png 3 1 China std.png BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
TTN+Toan Thái+Đổ Thánh China std.png 3 1 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong


Vòng 1
11/05/2016 - 20:00 SGT
Quýt+Tutj+HMN Vn std.png 0 3 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh
No1+TBL+Gunny Vn std.png 0 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Yugi+hehe+Truy Mệnh Vn std.png 0 3 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT
Chipboy+Vô Thường+Vanelove Vn std.png 0 3 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
BiBi+Hồng Anh+CSDN Vn std.png 3 1 China std.png Khả Nhạc+Tiểu Toan Thái+Tịnh Sơn
Chiến Tướng+Ngạnh Hán+Hỏa Hải China std.png 3 1 China std.png Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm
Bân Bân+Cơ Trí+Tam Phong China std.png 0 3 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Vũ+Tiểu Mã
BLT+Minh Nhật+Hắc Mã China std.png 3 0 China std.png Nhãn Tử+Sơ Luyến+Lão Hổ


Tứ kết
11/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std.png 3 0 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
Hồng Ma+ACE+BNTT China std.png 0 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Bán kết
11/05/2016 - 22:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 2 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Chung kết
13/05/2016 - 00:10 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 1 4 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh

Ngày 12/5/2016

 • 13h00-15h00: Thi đấu chung kết nội dung 2vs2 Shang
Vòng chung kết - Thứ hạng 1-2-3
12/05/2016 - 13:00 SGT
Shenlong+Sơ Luyến China std.png 3 0 China std.png BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std.png 3 0 China std.png BTL+Minh Nhật
CSDN+Hồng Anh Vn std.png 0 3 China std.png Shenlong+Sơ Luyến
Chung kết
12/05/2016 - 15:00 SGT
CSDN+BiBi+No1 Vn std.png 1 4 China std.png TTN+Toan Thái+Đổ Thánh
Tranh 3-4
12/05/2016 - 15:00 SGT
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Tam Phong China std.png 0 0 China std.png BLT+Sơ Luyến+Nhãn Tử
 • 12h00-13h00: Thi đấu vòng 3; 17h00-18h00: Thi đấu vòng 4 nội dung Solo Random (vòng quần chiến sẽ tổ chức sau)
Vòng 3
12/05/2016 - 12:00 SGT
hehe Vn std.png 2 3 Vn std.png Hồng Anh
Vô Thường Vn std.png 0 3 Vn std.png BiBi
meomeo Vn std.png 2 3 Vn std.png Vanelove
Chipboy Vn std.png 3 2 Vn std.png Yugi
TBL Vn std.png 3 2 Vn std.png Gunny
Cam Quýt Vn std.png 0 3 Vn std.png CSDN


Vòng 4
12/05/2016 - 18:00 SGT
Chipboy Vn std.png 0 3 Vn std.png Hồng Anh
TBL Vn std.png 2 3 Vn std.png CSDN
BiBi Vn std.png 3 0 Vn std.png Vanelove
 • 19h00: Liên hoan, trao giải, bế mạc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên