FANDOM
[e][h]AOE Hàng Châu 2016
2016 hangzhou.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Hiệp Hội La Mã
Nhà tài trợ:
Hiệp Hội La Mã
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
100,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-05-11
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải đấu AOE Trung Việt - Hàng Châu 2016, nội dung 3vs3 Shang

  • 20h00-24h00 ngày 11/5/2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫34,300,000 ¥ 10,000 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh
Silver.png 2nd ₫20,600,000 ¥ 6,000 Vn std.png CSDN+BiBi+Hồng Anh
Bronze.png 3rd ₫15,400,000 ¥ 4,500 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Copper.png 4th ₫10,300,000 ¥ 3,000 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
5th ₫7,500,000 ¥ 2,200 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
6th ₫6,200,000 ¥ 1,800 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
7th ₫5,100,000 ¥ 1,500 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, KHÔNG BƠM
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 3vs3
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

5 team AOE Việt Nam, 11 team AOE Trung Quốc

Kết quả

Thể thức: SE Playoffs

Vòng 1 (BO5)
11/05/2016 - 20:00 SGT
Quýt+Tutj+HMN Vn std.png 0 3 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh
No1+TBL+Gunny Vn std.png 0 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Yugi+hehe+Truy Mệnh Vn std.png 0 3 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT
Chipboy+Vô Thường+Vanelove Vn std.png 0 3 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
BiBi+Hồng Anh+CSDN Vn std.png 3 1 China std.png Khả Nhạc+Tiểu Toan Thái+Tịnh Sơn
Chiến Tướng+Ngạnh Hán+Hỏa Hải China std.png 3 1 China std.png Tịnh Tử Trư+Tiểu Phế+Thủ Cảm
Bân Bân+Cơ Trí+Tam Phong China std.png 0 3 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Vũ+Tiểu Mã
BLT+Minh Nhật+Hắc Mã China std.png 3 0 China std.png Nhãn Tử+Sơ Luyến+Lão Hổ


Tứ kết (BO5)
11/05/2016 - 21:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std.png 3 2 China std.png Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi
Hồng Ma+ACE+BNTT China std.png 1 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã


Bán kết (BO5)
11/05/2016 - 22:00 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 3 2 China std.png Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ
Shenlong+TTN+Đổ Thánh China std.png 3 0 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực


Chung kết
13/05/2016 - 00:10 SGT
CSDN+BiBi+Hồng Anh Vn std.png 1 4 China std.png Shenlong+TTN+Đổ Thánh


Tranh 3-4
13/05/2016 - 00:10 SGT
Ngốc Ngốc+Tiểu Mã+Tiểu Vũ China std.png 2 3 China std.png TTH+Đại Trù+Võ Lực


Tranh 5-6-7-8
12/05/2016 - 22:00 SGT
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi China std.png 3 1 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT
Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng China std.png 1 3 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
Mỹ Tịch+Hoa Ca+Băng Nhi China std.png 2 3 China std.png BLT+Minh Nhật+Hắc Mã
Ngạnh Hán+Hỏa Hải+Chiến Tướng China std.png 3 2 China std.png Hồng Ma+ACE+BNTT

Tường thuật

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên