FANDOM[e][h]Giải đấu AOE Pro Masters 2017
2017 AOE Pro Masters.png
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vietnam Vietnam
Format:
Vòng bảng
DE Playoffs
Prize pool:
12,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-03-18
Ngày kết thúc:
2017-03-19
Những người chiến thắng
Gold.png Gtv1 std.png CSDN
Players
Số lượng game thủ:
61

Giải đấu AOE Pro Masters 2017 - Nội dung Solo Shang

  • Thời gian: 9h-15h ngày 18/3/2017 (vòng sơ loại), 9h-19h ngày 19/3/2017 (vòng Chung kết)
  • Địa điểm: Colosseum Gaming Center, Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Top 8 là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu AOE Việt Trung 2017

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold.png 1st ₫5,000,000 Gtv1 std.png Chim Sẻ Đi Nắng
Silver.png 2nd ₫2,000,000 ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh
Bronze.png 3rd ₫1,000,000 Gtv1 std.png Truy Mệnh
Copper.png 4th ₫1,000,000 Vec std.png Cam Quýt
5th-8th ₫500,000 Bibi std.png Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std.png Chipboy
Skyredlogo std.png Hoàng CN
Gtv1 std.png No1
  • Vị trí 9-16: 200,000 VND

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Tham dự

Game thủ đặc cách (05)
Gtv1 std.png CSDN ThaiBinhlogo std.png Hồng Anh Vec std.png Hoàng Mai Nhi Skyredlogo std.png Yugi Bibi std.png BiBi
Game thủ vượt qua vòng loại (11)
Gtv1 std.png Chipboy Gtv1 std.png Truy Mệnh Vec std.png Vanelove Skyredlogo std.png Hoàng CN Bibi std.png Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std.png Không Được Khóc Aoelogo std.png Tạ Anh Dũng Vec std.png Tễu Aoelogo std.png Trần Minh Đức Vec std.png 
Gtv1 std.png No1

Kết quả

Vòng loại

Xem chi tiết tại AOE Pro Masters 2017/shang/Qualifiers

Vòng chung kết

Thể thức DE playoffs

Vòng 1
Bibi std.png BiBi
0
Gtv1 std.png CSDN
3
Gtv1 std.png No1
3
Vec std.png Tễu
3
Vec std.png 
1
Vec std.png Quýt
3
Gtv1 std.png KĐK
2
Bibi std.png TMT
w
Skyredlogo std.png Yugi
Vec std.png HMN
1
TK nhánh thắng
Gtv1 std.png CSDN
3
Gtv1 std.png No1
0
Vec std.png Tễu
1
Vec std.png Quýt
3
Bibi std.png TMT
0
BK nhánh thắng
Gtv1 std.png CSDN
3
Vec std.png Quýt
0
CK nhánh thắng
Gtv1 std.png CSDN
3
V1 nhánh thua
Bibi std.png BiBi
0
Vec std.png 
3
Gtv1 std.png KĐK
0
Skyredlogo std.png Yugi
Vec std.png HMN
w
V2 nhánh thua
Bibi std.png TMT
3
Vec std.png Tễu
1
Gtv1 std.png No1
3
Vec std.png 
0
Vec std.png HMN
0
V3 nhánh thua
Bibi std.png TMT
3
Gtv1 std.png No1
0
V4 nhánh thua
Bibi std.png TMT
0
Vec std.png Quýt
3
BK nhánh thua
Vec std.png Quýt
0
CK nhánh thua
Chung kết tổng
Gtv1 std.png CSDN
5

Live Streams

Liên kết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên