FANDOM[e][h]Thách thức top 1 mùa 2
2015 ATC
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
9,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2015-06-01
Ngày kết thúc:
2015-08-23
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
16

Giải Thách thức top 1 mùa 2 được tổ chức trong vòng 2 tháng, lựa chọn ra 10 đại diện xuất sắc nhất tuần cùng 6 game thủ top 1 được mời tham dự vào chung kết mùa ngày 23/8/2015 tại quán Đèn Lồng Đỏ.

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 stdChim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫3,000,000 Gtv1 stdHồng Anh
Bronze 3rd ₫1,000,000 Vec stdQuýt
Copper 4th ₫TBD ThaiBinhlogo stdGunny

Chung kết mùa

Thể thức: DE

TK nhánh thắng
ThaiBinhlogo std Gunny
1
Gtv1 std CSDN
3
BK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
CK nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
1
V1 nhánh thua
V2 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
V3 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
V4 nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
3
BK nhánh thua
ThaiBinhlogo std Gunny
1
CK nhánh thua
Gtv1 std CSDN
4
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
3

Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên