FANDOM[e][h]Thách thức top 1 mùa 1
2014 ATC
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
6,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2014-06-01
Ngày kết thúc:
2015-09-06
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
11

Giải Thách thức top 1 mùa 1 được tổ chức trong vòng 4 tháng, lựa chọn ra 8 khuôn mặt xuất sắc nhất 8 tuần cùng 4 game thủ top 1 được mời tham dự vào chung kết mùa ngày 6/9/2014 tại quán Dũng Con 3, 369 Nguyễn Khang, Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫3,000,000 Gtv1 stdChim sẻ đi nắng
Silver 2nd ₫2,000,000 Vec stdHoàng Mai Nhi
Bronze 3rd ₫1,000,000 Gtv1 stdHồng Anh
Copper 4th ₫TBD Vec stdVanelove

Chung kết mùa

Thể thức: DE

 

V1 Nhánh thắng
TK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
BK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
Vec std HMN
4
CK Nhánh thắng
Gtv1 std CSDN
4
Vec std HMN
1
V1 Nhánh thua
 
 
 
 
V2 Nhánh thua
 
V3 Nhánh thua
V4 Nhánh thua
V5 Nhánh thua
CK Nhánh thua
Vec std HMN
3
Chung kết tổng
Gtv1 std CSDN
5
Vec std HMN
3

Streams

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên