FANDOM[e][h]China std Nhật Nguyệt Tinh Thần 日月星辰
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
日月星辰
Tên (phiên âm):
Nhật Nguyệt Tinh Thần
Quốc gia:
Những nick khác:
Tân Đế Minh ACE 新帝盟ACE
Sở trường:
Shang

Kích Tình Tuế Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Thần 激情岁月日月星辰

Là một game thủ trong đoàn AOE Trung Quốc sang Việt Nam năm 2011 dự giải đấu Lenovo

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Liên kết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên