FANDOM


6789 hay còn được biết đến với cái tên Tazan, Ngọc Điên, là anh trai ruột và là người dìu dắt Long thiếu gia trở thành cao thủ trong làng AOE.

Sở trường: đập dân

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên